Nadstavba Račianská

Nadstavba na bytovom dome z roku 1925. Pôvodná zástavba v tejto lokalite bola kompaktná, domy boli prepojené štítovými múrmi, mali prejazdné brány a vnútorný dvor. V povojnovom období, keď boli budované ďalsie obytné ulice tejto štvrte, bola časť zástavby zbúraná, čím sa vytvorila priečna uličná sieť prepájajúca Račiansku ulicu s Pionierskou. Objekt je súčasťou radového zoskupenia 3 bytových domov vo vyústení Račianskej ulice na križovatku s Pionierskou ulicou. Miesto je charakteristické kontrastom mestského ruchu Račianskej ulice a tichého vnútrobloku a zelene v dvornej časti pozemku.

Nadstavba je dvojpodlažná so sedlovou strechou s obytným podkrovím. Priznanie novej dostavby je artikulovaná rastrom loggií a okien, ktoré vychádzajú z vnútornej dispozície bytov a nie zo schémy okenných otvorov jestv. stavby. Hmota nadstavby dodržuje výšku hrebeňa strechy, hlavnej rímsy, sklon a podlažnosť susedného domu, čím dopĺňa hmotu radovej zástavby do kompaktného celku s rovnakou výškou strechy a podlažnosťou.

V nadstavbe je 12 nových bytov, ktoré sú prístupné z priestoru nadstavaných jestv. schodísk s dvomi novými pristavanými výťahmi pre 3 osoby.